تبلیغات
استقلال قهرمان - گزارش تصویری بازی دوستانه استقلال مقابل ذوب آهن

گزارش تصویری بازی دوستانه استقلال مقابل ذوب آهن

دیدار دوستانه تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن

سایر عکس ها در ادامه مطلب


کری خوانی جاجا برای پرسپولیسی ها

هواداران تیم فوتبال استقلال
فرهاد مجیدی
بوناچیچ سر مربی تیم فوتبال ذوب آهن و امیر قلعه نویی سر مربی تیم فوتبال استقلال

دیدار دوستانه تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن
دیدار دوستانه تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن
دیدار دوستانه تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن
دیدار دوستانه تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن
دیدار دوستانه تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن
دیدار دوستانه تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن
دیدار دوستانه تیم های استقلال و ذوب آهن
هواداران تیم فوتبال استقلال و ذوب آهن

هواداران تیم فوتبال استقلال و ذوب آهن
هواداران تیم فوتبال استقلال و ذوب آهن
هواداران تیم فوتبال استقلال
دیدار دوستانه تیم های استقلال و ذوب آهن
هواداران تیم فوتبال استقلال
دیدار دوستانه تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن
دیدار دوستانه تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن